Saturday, March 3, 2012

Mohabat ke bina zindagi fizool hai

Mohabat ke bina zindagi fizool hai
Par mahobbat ke bhi aapne ussol hai
Kehte hai milti hai mahobbat mein bahut ulfaate
Par aap ho mehboob toh sab kubul hai...

No comments: