Monday, November 1, 2010

Ketlak sambandho jivan sathe vanai jai che,.......unknown

Ketlak sambandho jivan sathe vanai jai che,
Ketlik yado swapn bani ne rahi jai che,
Lakho musafir pasar thai jai to pan,
Koik na pagla kayam mate yad rahi jai che.......

No comments: