Monday, November 1, 2010

SABANDHA NA MOTI PAROVI RAKHJO,

SABANDHA NA MOTI PAROVI RAKHJO,
VISWAS NI DORI MAJBUT BANAVI RAKHJO,
AME KYA KIDHU K AMARA J DOST BANINE RAHO,
PAN TAMARA DOSTO NI YADIMA ,
AK NAM AMARU PAN RAKHJO.......

No comments: